วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนางสาวรัตนพร  ไชยศรี
นักบริหารงานสาธารณสุข 
(หัวหน้ากองสาธารณสุขฯ)

นายธนวัฒน์  แสนสี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นายปัญญา  เรืองโพน
พนักงานขับรถขยะ

1 ความคิดเห็น:

ชาญชัย บุญกอง กล่าวว่า...

เทศบาลตำบลพังโคน
http://tessaban-phangkhon.blogspot.com/
*ฝากเว็บไซต์เทศบาลตำบลพังโคนด้วยนะครับ*